Die Forming Lollipop Line

  • מפעל אספקת קו ייצור של סוכרייה על מקל

    מפעל אספקת קו ייצור של סוכרייה על מקל

    מספר דגם: TYB400

    מבוא:

    קו ייצור סוכרייה על מקלמורכב בעיקר מסיר ואקום, שולחן קירור, רולר אצווה, מכונת חבלים, מכונת יצירת סוכריות על מקל, חגורת העברה, מנהרת קירור 5 שכבות וכו'. קו זה מאופיין במבנה הקומפקטי שלו, פחות שטח תפוס, ביצועים יציבים, פחות בזבוז ויעיל גבוה. הפקה.כל הקו מיוצר לפי תקן GMP, ובהתאם לדרישת GMP Food Industry.סיר מיקרו סרט רציף וחגורת קירור פלדה הם אופציונליים לתהליך אוטומציה מלאה.